Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τις 26-03-2012 έχει αναρτηθεί site του Σωματείου και η ηλεκτρονική διεύθυνση του είναι:
                                                    http://www.penagreece.gr/